American chamber of commerce in Czech republic
member login

Forgot Your Password?

about amcham / activities

July 04, 2013

Environmental Declaration as a Competitive Advantage

On September 25, there will be held a symposium of Center for environmental declarations (CENDEC) discussing usage of eco-labels in marketing, public tenders, communication with customers and comparisons of environmental aspects of various products. Speakers will include experts on LCA (Life Cycle Assessment), EPD (Environmental Product Declaration) and CSR (Corporate Social Responsibility). For more information and registration please see the Czech invitation.

Environmentální prohlášení EPD jako konkurenční výhoda

Symposium Centra environmentálních prohlášení, o.s.

Středa 25.9.2013, začátek v 9:00

Technologické centrum, AVČR Praha
Ve Struhách 27, Praha 6 – Bubeneč

Zveme vás na symposium a kulatý stůl zaměřené na environmentální prohlášení o produktu. Na symposiu zazní aktuální novinky týkající se problematiky objektivního označování výrobků environmentálním značením založeným na posuzování celého životního cyklu. Přednášet budou přední odborníci na problematiku:
LCA (Life Cycle Assessment);
EPD (Environmental Product Declaration);
CSR (Corporate Social Responsibility). 


Součástí symposia budou veřejné diskuse k problematice využití environmentálních značek v marketingu, ve veřejných zakázkách, v komunikaci se zákazníkem a k problematice srovnávání environmentálních aspektů různých produktů.

Registrace účastníků


Účast na symposiu je oproti registraci zdarma. 
Registrujte se na stránkách http://geform.tc.cz/epd/.
Kontakty Technologické centrum, AVČR Praha: Radka Hávová, havova@tc.cz
Centrum environmentálních prohlášení, o.s.: Vladimír Kočí, vlad.koci@vscht.cz

attached files

back to list of activities