American chamber of commerce in Czech republic
member login

Forgot Your Password?

activities schedule

29 Jan

Business&Employment Immigration: Highlights of new 2014 legislation (in Czech)

AmCham offices, Dušní 10, Prague 1

10:00 - 12:00

Type of Activity
legal reform
Description
Cílem panelové diskuse je zejména prodiskutování konkrétních dopadů novely zákona o pobytu cizinců na samotné řízení, rozhodující orgány a zaměstnavatele se záměrem objasnit nejasné či sporné body novely a umožnit všem zúčastněným stranám se díky vzájemné komunikaci na připravované změny co nejlépe připravit.

Osnova diskuze:
· Transpoziční novela zákona - její konkrétnější obrysy a praktické dopady
· Jak se dotkne novela zákona projektů „Fast-track“ a „Welcome Package“?
· Jak bude reflektována novela v zákoně o zaměstnanosti - praktické dopady?
· Problematika uznávání a nostrifikace dokladů o vzdělání v kontextu budoucího vývoje (CSVŠ x VŠ x jiná instituce)

Pozvaní panelisté:
MV - Ondřej Brychta, Miroslav Kučera a Jindřiška Sedláková
MPSV - Štefan Duháň, Kateřina Štěpánková
MPO - David Müller
MŠMT - Lucie Trojanová, Zdeňka Pastorová
zástupce Generálního ředitelství Úřadu práce ČR

Formát: panelová diskuze - moderátor Tomáš Petyovský (Deloitte)
Jazyk: čeština

Registrace: online via amcham.cz nebo e-mailem na registration@amcham.cz.

Kontaktní osoba: Veronika Szentiványiová, veronika@amcham.cz.
List of participants