American chamber of commerce in Czech republic
member login

Forgot Your Password?

Media / Press Release

January 12, 2015

hfghd

hgfhdf

November 26, 2013

Ples díkůvzdání Americké obchodní komory získal prostředky ve výši 455 603 Kč na podporu projektů prospěšných místním komunitám

V sobotu, 23. listopadu, uspořádala Americká obchodní komora v ČR (dále jen AmCham) pro své členy a jejich obchodní partnery na Žofíně Ples díkůvzdání. Večer se nesl v duchu společenské odpovědnosti. Ocenění za dlouholetý přínos a spolupráci na projektech komory – AmCham Wings Award – získal v letošním roce Jan Valdinger ze společnosti Change Partnership. Nově letos AmCham udělila také ocenění Wings Award jednotlivci – Janu Lormanovi ze sdružení Život 90, jehož celoživotním posláním je snaha o zlepšování kvality života seniorů.  O téměř 470 000 korun, prostředky získané v tradiční Tiché aukci soutěží školy v programu One World, Many Voices. Třídy základních a středních škol se uchází o granty na realizaci svých projektů prospěšných místním komunitám.

October 22, 2013

AFI & AmCham: Nejlepší spolupráci předvedly v loňském roce ryze česká firma TESCAN a Vysoké učení technické v Brně

Praha, 22. října 2013: Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Americká obchodní komora v ČR (AmCham) a Technologická agentura ČR (TAČR) dnes ocenily projekt nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou. Na prvním místě soutěže se umístily česká společnost TESCAN a Fakulta strojního inženýrství VUT Brno s holografickým kamerovým mikroskopem využívající 3D technologii. Do Nejlepší spolupráce roku 2013 se přihlásilo o třetinu více projektů než vloni. Zastoupeny byly převážně přední průmyslové podniky na českém trhu, nejvíce přitom s komerčním sektorem spolupracují vysoké školy z Brna. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v rezidenci pražského primátora za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, prof. RNDr. Dalibora Štyse, CSc.

 

 

Tisková zpráva s popisem projektů ke stažení zde.

 

October 22, 2013

AFI and AmCham: The purely Czech firm TESCAN and Brno University of Technology conducted the most effective cooperation last year

The Association for Foreign Investment (AFI), the American Chamber of Commerce in the Czech Republic (AmCham) and the Technology Agency of the Czech Republic (TACR) today recognised the best cooperative projects conducted by companies and the research sphere last year. First place in the Cooperation of the Year competition was awarded to the Czech company TESCAN and Brno University of Technology for a project involving a holographic camera microscope using 3D technology. One-third more projects were entered in Cooperation of the Year 2013 than in the previous edition. Mainly leading industrial companies on the Czech market were represented in the competition, whereas universities in Brno were the most active in cooperating with the commercial sector. The celebratory announcement of the competition’s results took place at the Prague mayor’s residence with participation of the Minister of Education, Youth and Sport, Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.

June 24, 2013

AFI a AmCham vyhlašují 3. ročník soutěže oceňující přenos vědeckých poznatků do firemní praxe

Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR vyhlašují soutěž Nejlepší spolupráce roku, která je určena pracovním týmům vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a inovativním podnikům. V porotě zasednou přední odborníci české vědeckovýzkumné scény a zástupci významných firem, kteří zhodnotí nejúspěšnější příklady projektové spolupráce mezi výzkumnou a firemní sférou a nově také nejlepší transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Vítěz hlavní kategorie získá odměnu 100.000,- Kč. Zvláštní ocenění přihlášeným projektům udělí Technologická agentura ČR a ICT Alliance. Vítězům budou předány ceny na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční na konci září v Praze. Uzávěrka soutěže je 23. srpna 2013.

June 21, 2013

František Dostálek of KPMG re-elected to serve as a president of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic

During the annual General Assembly held on June 20, 2013, František Dostálek, Chairman and CEO of KPMG Central and Eastern Europe, was re-elected to serve as the President of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic (AmCham).

April 19, 2013

Americká obchodní komora otevírá další ročník grantové soutěže

Americká obchodní komora v České republice vyhlašuje v rámci programu One World, Many Voices další ročník soutěže o granty na veřejně prospěšné projekty. Díky podpoře svých členů komora letos rozdělí 537.000 Kč.

February 14, 2013

Americká obchodní komora podpoří veřejně prospěšné projekty na českých školách

Díky podpoře svých členů, rozdělí Americká obchodní komora z grantového programu One World, Many Voices celkem 520.000 Kč mezi 11 českých škol. Americká obchodní komora podpoří projekty, které budou prospěšné pro místní komunitu a které realizují sami žáci ve spolupráci se školou, veřejností a zástupci místní samosprávy.


“Věříme, že aktivní účast občanů na dění ve společnosti je klíčová pro každou stabilní demokracii. Proto je naším cílem podpořit aktivní účast dětí, jejich rodičů a dalších obačnů ve veřejném životě, a tím i posílení důvěry mezi lidmi a představiteli veřejné správy“, uvedl Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR. Realizace projektů dlouhodobě prospěšných v místě, kde žijí, dětem také pomůže uplatnit teoretické znalosti v praxi a procvičit komunikaci v angličtině, protože jak projekt, tak závěrečná zpráva musí být zpracovány v anglickém jazyce.

November 27, 2012

adVENTURE 2 winner teaches us to love running

The other winning projects include a computer system for seniors and a social network for online betting. A smart system for synchronising contacts in mobile telephones was awarded the special jury prize.

The Association for Foreign Investment and the American Chamber of Commerce in the Czech Republic organised the second annual edition of adVENTURE, a competition for start-up businesses. In the final round, which took place last Thursday at the Node5 business incubator, nine innovative ideas were presented, of which the jury chose the three best. In addition, the originator of a competing project from last year’s competition presented that project’s advanced development and took home the special jury prize. All finalists received a series of practical trainings from partners of the competition. Furthermore, the winners also got the opportunity to engage in one-to-one consultations with investors. The jury was composed of Margareta Křížová (CEAG), Linda Vavříková (Allegria – Firma na zážitky), Tomáš Kozubek (Tarpan Partners) and Jan Všianský (42 Angels).

November 26, 2012

Ples díkůvzdání Americké obchodní komory ocenil úsilí členů a získal prostředky ve výši 513 400 Kč na podporu projektů prospěšných místním komunitám

V sobotu, 24. listopadu, uspořádala Americká obchodní komora v ČR (dále jen AmCham) pro své členy a jejich obchodní partnery na Žofíně Ples díkůvzdání. Večer se nesl v duchu společenské odpovědnosti. Ocenění za dlouhodobý přínos a spolupráci na projektech komory – AmCham Wings Award – získala letos Milena Jabůrková ze společnosti IBM za své zapojení v pracovněprávním výboru. O více než 500 000 korun, prostředky získané v tradiční Tiché aukci, se počínaje letošním rokem bude v programu One World, Many Voices soutěžit. Třídy základních a středních škol se budou ucházet o granty na realizaci svých projektů prospěšných místním komunitám.

June 15, 2012

František Dostálek of KPMG elected to serve as a new president of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic

During the annual General Assembly held on June 14, 2012, František Dostálek, Chairman and CEO of KPMG Central and Eastern Europe, was elected to serve as the new President of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic (AmCham). Dostálek, who served as vice-president for finance last three years, will replace Ronald Adams of Tatra, who served two years as president.

April 27, 2012

Firmy dokážou řadu společenských problémů řešit lépe než stát nebo neziskový sektor

Mnoho společenských a environmentálních témat nabízí firemnímu sektoru zajímavou šanci na tržní příležitost. Vytváření takzvaných sdílených hodnot prospívá jak celé společnosti, tak konkurenceschopnosti firem. Tento koncept sahá mnohem dál než běžně pojímaná filantropie nebo společenská odpovědnost. Začlenění společenských témat do firemních strategií a procesů lze proto označit za budoucí trend v strategickém řízení firem. To je hlavní závěr panelové diskuse na téma: „Vytváření sdílených hodnot jako firemní strategie", která proběhla 27. dubna 2012 v sídle společnosti Bayer, jako součást aktivit pořádaných Americkou obchodní komorou a Iniciativou CSV v ČR (Creating Shared Value), jejímiž zakladateli jsou firmy Bayer, Nestlé a T-Mobile. Diskusi uspořádala společnost CSR Consult ve spolupráci s Americkou obchodní komorou a platformou Business Leaders Forum.

March 19, 2012

Spojení soukromého sektoru s vědou a výzkumem přináší inovace. Potvrdil to letošní ročník Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou

Technologie zvyšující přesnost obráběcích strojů, odolnější a kvalitnější vozovky díky využití odpadního materiálu, inovativní sanační materiál pro restaurování památek dle norem EU a úspěšná produkce žádaných novinek na dynamickém trhu vůní – to jsou přínosy vítězných projektů soutěže Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou, která hodnotila příklady úspěšné synergie, kdy spojily síly věda a výzkum se soukromým sektorem. Výsledky soutěže vyhlásily na konci února Americká obchodní komora v ČR, Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Technologická agentura ČR v rámci Festivalu Česká inovace v Národní technické knihovně v Praze. Soutěž je organizována pod záštitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

March 07, 2012

Companies wish to have predictable and simple tax system, was mentioned at the 7th Regional Tax Conference in Prague

7th Regional Tax Conference, organized once a year by different American Chamber of Commerce from the CEE region, was held in Prague hosted by the American Chamber of Commerce in the Czech Republic. The annual tax conference brought together experts from around the CEE region to discuss the results of past reforms and debate tax policies at the national and European level. How can a country craft a tax policy that abets economic prosperity and stabilizes public finances, while at the same time contributes to the perception of a fair and honest society? This was one of the questions speakers tried to answer.

December 13, 2011

Spoluodpovědnost za vývoj stravovacích návyků musí převzít i komerční firmy

Pokud se věnuje soukromá podnikatelská sféra společenskému problému, kterému rozumí a který ji zároveň trápí, je schopna nabídnout efektivní způsob řešení prospěšný jak jí samotné, tak i společnosti. To je základní závěr panelové diskuse na téma „Stravovací návyky Čechů jako výzva pro byznys“, která dnes proběhla v sídle Americké obchodní komory v ČR (AmCham). Dnešní diskuse byla v pořadí druhým dílem cyklu seminářů, kterými Americká obchodní komora v ČR podporuje odpovědné podnikání a hledá cesty, kterými může soukromá sféra pomoci měnit společnost k lepšímu. Na přípravě diskusí AmCham spolupracuje s Iniciativou CSV (Creating Shared Value), jejímiž iniciátory v ČR jsou společnosti Bayer, Nestlé a T-Mobile.  Cílem Iniciativy CSV je podpora a popularizace trendu vytváření sdílených hodnot - trendu hledání nových cest, jak ve vzájemné symbióze řešit zároveň společenská i byznys témata.

 

November 22, 2011

Téměř 550 000 Kč pro charitativní projekt Americké obchodní komory v ČR One World, Many Voices; ocenění AmCham Wings zná své první vítěze

V sobotu, 19. listopadu, proběhl na Žofíně tradiční Ples díkůvzdání organizovaný Americkou obchodní komorou v ČR (dále jen AmCham). Večer se nesl v duchu společenské odpovědnosti: pro charitativní projekt komory bylo získáno 547 200 Kč a historicky první ocenění AmCham Wings Award získali Daniel Weinhold ze společnosti Weinhold Legal a Dan Ťok ze společnosti Skanska.

November 15, 2011

Americká obchodní komora v ČR oceňuje úsilí svých členů

Tuto sobotu, 19. listopadu, pořádá Americká obchodní komora v ČR (dále jen AmCham) pro své členy a jejich obchodní partnery tradiční Ples díkůvzdání, svého druhu jediný v České republice. V rámci večera proběhne jako každoročně Tichá aukce, díky níž získá AmCham prostředky pro svůj charitativní projekt One World, Many Voices. Jako novinka se letos představí AmCham Wings Award, ocenění, které se komora rozhodla udělovat každoročně představiteli(ce) členské společnosti, který v daném roce významně přispěl(a) k činnosti AmCham, čímž přinesl(a) prospěch nejenom členům komory, ale celému podnikatelskému prostředí.

October 26, 2011

Omezení zvláštních zájmů a monopolizace procesu jako cesta k transparentnímu lobbingu

V senátu se včera, 25. října, uskutečnila konference Transparentní lobbing uspořádaná z iniciativy Americké obchodní komory v ČR, senátora Marcela Chládka, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR a studentské iniciativy Inventura demokracie, kterou zaštítil předseda Senátu PČR, pan Milan Štěch. Konference se zaměřila na přímé propojení podnikové, neziskové a politické sféry v rámci legislativních procesů, při zadávání veřejných zakázek a v oblasti financování politických stran.

October 18, 2011

Americká obchodní komora v ČR podpořila vybrané základní školy v Plzeňském kraji celkovou částkou 445.000,-Kč

V úterý, 18. října 2011, předala Americká obchodní komora v ČR (dále jen AmCham) symbolicky interaktivní tabule jazykovým učebnám 9 plzeňských základních škol, a rozšířila tak dosah svého dobročinného projektu „One World, Many Voices“ na další krajské město – Plzeň. V rámci předání proběhla diskuse členů komory s představiteli města a základních škol o možnostech širší spolupráce těchto subjektů.

June 13, 2011

Ronald A. Adams ze společnosti Tatra opětovně zvolen prezidentem Americké obchodní komory v České republice

Ronald A. Adams, CEO společnosti Tatra, byl na valném shromáždění konaném 9. června 2011 členy představenstva zvolen už podruhé v řadě prezidentem Americké obchodní komory v České republice (AmCham), tentokrát pro rok 2011-2012. Hlavní prioritou Adamsova letošního prezidentství je pracovat na dlouhodobém cíli komory, kterým je přeměnit Českou republiku v nejlepší místo pro podnikání v Evropě.

June 07, 2011

Qualified and flexible labor force is the key of the competitiveness of the Czech Republic/ Kvalifikovaná a flexibilní pracovní síla je pro konkurenceschopnost ČR klíčová

Brno, 7. 6. 2011 - Sektor služeb s vysokou přidanou hodnotou hraje významnou roli v hospodářském rozvoji Jihomoravského kraje i České republiky. Má také velký potenciál pro zvyšování konkurenceschopnosti regionů i ČR jako celku. Shodli se na tom účastníci setkání „Chytrá pracovní síla jako podmínka konkurenceschopnosti České republiky“, které v Brně 7. června uspořádala Americká obchodní komora a IBM ve spolupráci se statutárním městem Brno.

May 19, 2011

Inovativní start-upy zjistily na akci adVENTURE komerční potenciál svých projektů

Praha, 19.5.2011: adVENTURE – pro jedny pouhé dobrodružství, pro jiné cenná zkušenost a možná i otevřené dveře do světa obchodu a velkých investic. Takový byl první ročník akce organizované Sdružením pro zahraniční investice – AFI, Americkou obchodní komorou v ČR a PwC Česká republika. Inovativní start-up projekty se dnes osobně prezentovaly odborné porotě a zástupcům fondů rizikového kapitálu při příležitosti akce adVENTURE. Jejím smyslem bylo jednak poskytnout těmto projektům zpětnou vazbu renomovaných expertů ohledně jejich obchodního potenciálu a současně vytvořit platformu pro setkání s potenciálními investory.

April 27, 2011

AFI a AmCham podpoří inovativní start-up firmy

Sdružení pro zahraniční investice - AFI a Americká obchodní komora v ČR vytvoří platformu pro vzájemné setkávání inovativních start-up firem se zástupci soukromých fondů rizikového kapitálu. Cílem iniciativy s názvem adVENTURE je zejména edukace tvůrců nadějných projektů ve vztahu k jejich obchodnímu využití a podpora možné komercializace výsledků jejich výzkumu a vývoje. Partnerem adVENTURE je poradenská společnost PwC Česká republika a podporují jej také Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Czech Private Equity and Venture Capital Association. Mediálním partnerem projektu je deník E15.

 

January 12, 2011

Americký profesor Robert Klitgaard diskutoval se zastupiteli měst a obcí o efektivní správě místních samosprávných celků

Profesor Robert Klitgaard, přední světový odborník na problematiku korupce, poradce mnoha vlád pro oblast ekonomických strategií a reforem, vystoupil na dnešním semináři určeném komunálním zástupcům se svojí představou o podobě místních samospráv ve 21. století. S přítomnými zástupci společně hovořili o problematice efektivní správy měst a obcí.

November 29, 2010

Almost CZK 470.000,- for AmCham One World, Many Voices project to help equip Pilsen´s elementary schools

On Saturday, November 20th, The American Chamber of Commerce in the Czech Republic (AmCham) held its 2010 Thanksgiving Ball at Palác Žofín. The 2010 Thanksgiving Ball served as host to a Silent Auction which collected CZK 263.866,- to benefit AmCham’s Corporate Social Responsibility project, “One World, Many Voices”. Coupled with the funds raised through corporate table sales of over CZK 200.000,-, the 2010 Thanksgiving Ball raised almost CZK 470.000,- for the “One World, Many Voices” project.