American chamber of commerce in Czech republic
member login

Forgot Your Password?

Media / Press Release

October 22, 2013

AFI & AmCham: Nejlepší spolupráci předvedly v loňském roce ryze česká firma TESCAN a Vysoké učení technické v Brně

Praha, 22. října 2013: Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Americká obchodní komora v ČR (AmCham) a Technologická agentura ČR (TAČR) dnes ocenily projekt nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou. Na prvním místě soutěže se umístily česká společnost TESCAN a Fakulta strojního inženýrství VUT Brno s holografickým kamerovým mikroskopem využívající 3D technologii. Do Nejlepší spolupráce roku 2013 se přihlásilo o třetinu více projektů než vloni. Zastoupeny byly převážně přední průmyslové podniky na českém trhu, nejvíce přitom s komerčním sektorem spolupracují vysoké školy z Brna. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v rezidenci pražského primátora za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, prof. RNDr. Dalibora Štyse, CSc.

 

 

Tisková zpráva s popisem projektů ke stažení zde.

 

 

Soutěž Nejlepší spolupráce roku vyhlásily AFI, AmCham a TAČR již potřetí. Jejím cílem je zvyšovat povědomí o úspěšných příkladech aplikace vědeckých poznatků do firemní praxe a povzbuzovat takovou spolupráci i v budoucnu. „Přenos technologií z vědeckých institucí do firem se zvláště v posledních dnech intenzivně diskutuje. Snažím se využít každou příležitost k tomu, abych snížil finanční očekávání, která jsou s ním spojená, a vyzdvihl tím společenský prospěch této činnosti. Vedle vzdělávání je to právě přenos technologií, čím jsou vědecké instituce společnosti bezprostředně prospěšné. K tomu je potřeba otevřený přístup univerzit a výzkumných ústavů a poskytovatelů finančních prostředků ochotných nést velmi vysoké osobní riziko. Přál bych si, abychom v budoucích letech odměňovali především zcela nové technologie, které vznikly v akademické sféře a s velkým rizikem uspěly v praxi,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy, prof. RNDr. Dalibora Štyse, CSc.

„Spolupráce ze strany akademických pracovišť bývá často podceňovaná. Přitom má řadu pozitivních efektů nejenom pro firmy, ale zejména také pro školy. Firmy tak mohou využít expertízy a know how výzkumných pracovišť a školy zase synergicky nalézt partnera pro efektivní uplatnění technologií v komerčním sektoru,“ představuje význam soutěže prof. Vladimír Mařík, člen odborné poroty a předseda Výzkumné rady TAČR.

1. místo NSR 2013: TESCAN a VUT Brno / Mikroskop na bázi kamery, který vidí ve 3D („Multimodální holografický mikroskop“)

Firma TESCAN, a.s. světový dodavatel rastrovacích elektronových mikroskopů a přidružených aplikací, a Fakulta strojního inženýrství VUT Brno vyvinuly revoluční prototyp mikroskopu na bázi kamerového snímání. Ten umožňuje výzkumníkům přesné měření lokalizace a trajektorie i velmi rychle se měnících zkoumaných objektů – například buněk - ve 3D. Toto zařízení najde využití v biologii i technických oborech. Optický systém mikroskopu je již chráněn českým patentem a evropským patentem a jeho ochrana je dále rozšiřována. Technické řešení získalo evropský patent a firma nyní jedná o udělení patentu na trzích v Rusku a USA. Komerční využití výsledku projektu plánuje Tescan od roku 2015. Licencovaná výroba produktu přinese finanční benefity, ale také aktivní spolupráci studentů s komerčním sektorem, s možností získat pracovní místo ve světově známé firmě. Výzkumný tým Experimentální biofotoniky VUT Brno, který se na vývoji mikroskopu podílel, roste téměř exponenciálním tempem.

 

back to list